Filiala Chi?inau
        Deschisa la 31 august 1998, în cadrul manifestarilor prilejuite de Sarbatoarea Na?ionala “Limba noastra cea româna” cu sprijinul Primariei Municipiului Chi?inau ?i a Primariei Municipiului Alba Iulia, sub tutela Bibliotecii Municipale “B. P. Ha?deu”, Chi?inau ?i a Bibliotecii Jude?ene “Lucian Blaga”, Alba Iulia, Biblioteca publica “Alba Iulia” din Chi?inau a devenit o oaza de lectura ?i cultura în cartierul Buiucani.  
        Biblioteca “Alba Iulia” pune la dispozi?ia publicului cititor un fond select de publica?ii curente din cele mai diverse domenii, pentru cele mai deosebite interese ?i gusturi ale copiilor ?i adul?ilor, un fond de valoare cu caracter enciclopedic universal.
        În urma implementarii proiectului “Tabara de lectura pentru copiii din familii vulnerabile…”, stabilirii rela?iilor de colaborare cu Institutul pentru românii din strainatate “Fra?ii Golescu” din Bucure?ti ?i gra?ie dona?iilor venite de la Alba Iulia ?i celor particulare, biblioteca a reu?it sa-?i completeze fondul de publica?ii cu o colec?ie digitala de peste 40 CD-uri, care cuprind colec?ia Biblioteca ?colarului, Enciclopedia copiilor, Istoria ora?ului Alba Iulia, Istoria ora?ului Sebe?, Istoria românilor, Jocuri cognitiv-instructive pentru copii, muzica pentru toate vârstele de diverse genuri.

Biblioteca "Alba Iulia"  10 ani în serviciul comunitatii   31.08.1998 - 31.08.2008                                                                                                                             
         Colec?iile bibliotecii “Alba Iulia” constituie la 01. 01. 2008 circa 21000 volume, inclusiv edi?ii periodice curente. Ponderea revine publica?iilor în limba româna, 96%, dar pute?i gasi ?i publica?ii pentru copii ?i adul?i în limba engleza, franceza, italiana, rusa.    Sursele de achizi?ie - achizi?iile centralizate ale Bibliotecii Municipale «B. P. Ha?deu», dona?iile de la Alba Iulia parvenite prin intermediul  Bibliotecii Jude?ene „Lucian Blaga”, dona?iile particulare ?i cele colective, intrate în biblioteca în cadrul simpozioanelor, conferin?elor ?tiin?ifice, lansarilor de publica?ii, întâlnirilor cu scriitorii ?i alte personalita?i ale culturii române?ti.
         Colec?ia de casete audio-pove?ti ?i muzica pentru copii completeaza colec?iile tradi?ionale ale bibliotecii, iar colec?ia de casete video vine sa suplineasca domeniul istoriei, literaturii ?i culturii române?ti. 
         Gra?ie elaborarii ?i implementarii diverselor proiecte, ini?ierii ?i pastrarii rela?iilor de colaborare cu institu?ii de cultura ?i înva?amânt, asocia?ii, edituri, ONG-uri, achizi?iilor de valoare recente centralizate ale BM "B. P. Ha?deu", biblioteca "Alba Iulia" a reu?it sa-?i completeze fondul de publica?ii cu o colec?ie digitala de circa 200 volume, care cuprind colec?ia “Biblioteca scolarului”, Enciclopedia copiilor, Istoria ora?ului Alba Iulia, Istoria ora?ului Sebe?, dic?ionare, ghiduri de conversa?ie, teste pentru bacalaureat la diverse obiecte, muzica pentru copii ?i adul?i de diverse genuri.
              Sala pentru copii este o casu?a a pove?tilor. La dispozi?ia micu?ilor, cât ?i a celor mai maricei, pâna la 15 ani, publica?ii din diverse domenii cu caracter universal enciclopedic, frumos ilustrate, o colec?ie de jucarii, un centru muzical pentru audierea pove?tilor preferate, tradi?ionala colec?ie „Biblioteca ?colarului”, colec?ia „Cele mai frumoase pove?ti” ?i multe alte car?i ?i reviste captivante. Tot aici are loc programul „Ora pove?tilor”, spectacolele teatrului de papu?i al bibliotecii, ?ezatorile literare, concursurile, orele de muzica, de religie ?i alte ocupa?ii cognitive în vacan?e la Tabara de lectura. Aici copiii savureaza lectura car?ilor, iar cele mai sus de 2 exemplare la titlu le pot împrumuta la domiciliu.
Sediul Bibliotecii Judetene    
Luni - Vineri:   orele 900 - 1700
Sîmbata, Duminica:      Închis
Filiala Ampoi   
Luni - Vineri:  orele 800 - 1600
Sîmbata, Duminica:      Închis
Filiala Centru de zi
Luni - Vineri:  orele 800 - 1600
Sîmbata, Duminica:      Închis
Filiala Cetate  
Luni:    orele 900 - 1700
Marti - Vineri: orele 800 - 1600
Sîmbata, Duminica:    Închis
concept by webdesignadis.ro
Biblioteca Jude?eana Lucian Blaga Alba .Toate drepturile rezervate.
Adresa:  Str. Camil Velican (fostaTrandafirilor),nr. 22 :: Tel. +[40] 258/  811 443 :: Fax: 0258/ 817 204 :: e-mail : bjalba@gmail.com
Vizitatori unici
Biblioteca Jude?eana
Lucian Blaga
Alba