Sala de lectură
          Sala de lectură a bibliotecii deține un fond bogat de literatură de referință, lucrări de specialitate și, bineînțeles, câte un exemplar din toate titlurile existente în bibliotecă reprezentând toate domeniile cunoașterii: literatură, artă, știință, filozofie, politică, tehnică, medicină, sport etc. Tot aici se gasesc colecțiile de periodice ale bibliotecii (ziare, reviste, alte periodice).
          Colecțiile sălii de lectură sunt aranjate sistematico-alfabetic în depozitul sălii, amenajat în trei încăperi speciale și depasesc cifra de 150.000 unități de bibliotecă.
         Spațiul sălii de lectură este de 20 de locuri, la nevoie putând fiind completat cu locuri amenajate în  Secția pentru copii.
         La sala de lectură există un catalog sistematico-alfabetic care ilustrează întocmai fondul de publicații al sălii, catalog destinat informării publicului și, bineințeles pentru uzul bibliotecarilor.
        Sala de lectură organizează alături de celelalte secții ale bibliotecii activități de comunicare a colecțiilor sub formă de expoziții, lansări de carte, întâlniri cu scriitori și alte tipuri de manifestări culturale.
Servicii
1.Consultarea publicațiilor de referință în orice domeniu de cunoștinte (enciclopedii și dicționare enciclopedice; istorii ale diferitelor domenii; dicționare lingvistice pe domenii etc)
2.Posibilitatea de a studia carte curentă, carte veche, colecții speciale de documente;
3.Lectura la sală a publicațiilor la care este abonată biblioteca: Adevărul, Capital, Cotidianul, Evenimentul zilei, Formula AS,  Național, Pro Sport, Romania liberă, Romania literară, Tribuna economică, Unirea etc;
4.Bibliografii la cerere;
5.Consultații biblio-economice privind tehnica muncii intelectuale;
6.Asistența de specialitate privind utilizarea instrumentelor de informare ( cataloage tradiționale și automatizate);
7.Împrumut interbibliotecar;
8.Activități, reuniuni culturale și întâlniri cu personalități din diferite domenii.

Reguli
1. Accesul în sala de lectură se face pe baza permisului de intrare, eliberat cu ocazia inscrierii de către secțiile bibliotecii sau pe baza fișei de înscriere completată la Sala de lectură (pentru cititorii care nu au permis de intrare în bibliotecă).
2. Publicațiile solicitate pentru studiu pot fi obținute numai după completarea buletinului de cerere (unde se trece AUTOR, TITLU, COTA CĂRȚII, NUMELE CITITORULUI), care se va înmana bibliotecarului;
3. După  ce au fost consultate, cărțile se vor preda bibliotecarului care va verifica integritatea  acestora. Însemnările personale și sublinierile făcute pe text, paginile lipsă dovedesc lipsa de prețuire acordată cărții și semenilor noștri.
4. Sala de lectură are rolul de a conserva, organiza și tezauriza fondul principal de publicații al bibliotecii. De aceea fondul de carte existent la sala de lectură NU SE ÎMPRUMUTA PENTRU ACASĂ!
5. Sistemul informațional asupra fondului de carte din sala de lectură este asigurat printr-un catalog sistematico-alfabetic și prin catalogul informatizat TINLIB, care înlesnesc orientarea cititorului în alegerea lecturii;
De asemenea, sala de lectură pune la dispoziția utilizatorilor bibliografii tematice și materiale informative pe diverse domenii ale cunoașterii;
6. Păstrarea liniștii în sala de lectură este o condiție indispensabilă studiului.
- la sediul Bibliotecii Județene "Lucian Blaga" Alba

Luni-Vineri: 8-19
Sâmbăta,Duminică: închis

- la Filiala Cetate:
Luni: 9-17
Marți-Vineri:8-16
Sâmbăta,Duminică: închis

- la Filiala Centru de zi:
Luni-Vineri: 8-16
Sâmbăta,Duminică: închis

- la Filiala Ampoi :
Luni-Vineri: 8-16
Sâmbăta,Duminică: închis
concept by webdesignadis.ro
Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba .Toate drepturile rezervate.
Adresa:  Str. Trandafirilor,nr. 22 :: Tel. +[40] 258/  811 443 :: Fax: 0258/ 817 204 :: e-mail : bjalba@gmail.com
Vizitatori unici
Biblioteca Județeană
Lucian Blaga
Alba