Structura Bibliotecii
1.Managementul Instituției

Manager: SILVAN STÂNCEL   Tel. 0258/811443  
    
2.Secția evidență, prelucrarea și dezvoltarea colecțiilor
       Achiziția de carte, clasificarea, cotarea, înregistrarea în Registrul -inventar (R.I.) și în Registrul de mișcare a fondurilor (R.M.F.), distribuirea loturilor de carte pe secții și filiale, catalogarea - toate acestea sunt activități specifice secției  mai sus amintite.Achiziția de carte în anul 2008,  reliefată cifric, arată o creștere substanțială, creștere realizată în principal prin achiziția de carte și atragerea unor donații importante din partea unor instituții și persoane particulare. Tot aici se întocmesc fișele destinate cataloagelor bibliotecii: catalogul alfabetic general, catalogul sistematico-alfabetic, catalogul propriu.În paralel cu realizarea transmiterii pe suport clasic (fișa) a informațiilor privind publicațiile existente în colecții, se realizează și un catalog automatizat. Biblioteca noastra folosește sistemul integrat de biblioteca TINLIB.

3.Secția împrumut pentru adulți
       Cu un loc bine definit în activitatea de ansamblu a bibliotecii, aceasta secție oferă cititorilor pentru satisfacerea cerințelor  de lectură, informare și documentare, o colecție de aproximativ 80.000 volume din diverse domenii ale cunoașterii: literatură, stiințe sociale, tehnică, artă, religie etc.
        Din fondul de carte existent, numai o parte  este expusă la raftul liber, conform criteriului sistematico-alfabetic, accesibil și eficient.
        Secția dispune de 4 săli, trei destinate publicului și una amenajată ca depozit-carte. Secția oferă cititorului un spațiu curat, aerisit, bine sistematizat al cărui funcționalitate este dovedită, din plin, de numarul mare de cititori și de frecvența acestora.
        De lectura la domiciliu beneficiază cititorii peste 14 ani cu domiciliul stabil în oraș, elevii și studenții care au viza de flotant. Cititorului i se completează o fișă-contract de împrumut, i se elibereaza un permis de intrare în biblioteca. Împrumutul folosește sistemul fișei cărții și al plicului cititorului. Se pot împrumuta cel mult 3 cărți pe o perioadă de 21 de zile, perioada ce poate fi prelungită, la  cerere, cu acordul bibliotecarului.
        Dispunerea cărților în sistemul raftului liber și al raftului de noutăți facilitează accesul direct al publicului  la carte. Pentru depistarea promptă a lucrărilor solicitate și o bună selectare a bibliografiilor, utilizatorul este sprijinit de bibliotecar prin discuții de orientare, consiliere și îndrumare în utilizarea sistemului de cataloage existent în bibliotecă.
        Secția dispune de un catalog de serviciu, aranjat tot sistematico-alfabetic (conform C.Z.U.), catalog care vine în sprijinul informarii cititorilor. Pentru publicațiile apărute după 1994 informațiile se pot obține și cu ajutorul calculatorului.

4.Secția pentru copii
        Se adresează, în primul rând, cititorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani, dar și cadrelor didactice sau celor care doresc să studieze publicațiile existente aici.
        Un fond de carte bogat, structurat pe diferite genuri și adresat mai multor categorii de vârsta: cărți de colorat, reviste cu benzi desenate, bibliografie scolară, beletristică, cărți de stiințe exacte și tehnică, cărți de științe umaniste, alte genuri, dicționare, enciclopedii pentru copii etc, este organizat  în cele 3 săli, două amenajate în sistemul accesului liber la raft, una având rol de depozit-carte. De asemenea, a fost amenajată o mini-sală de lectură, deosebit de utilă elevilor pentru întocmirea diferitelor referate.
        Îndrumarea micilor cititori în utilizarea bibliotecii este făcută de către bibliotecari cu multă atenție și dăruire, atât la înscrierea individuală, cât și cu ocazia vizitării bibliotecii în grupuri organizate (în colaborare cu școlile de pe raza municipiului). Aici se organizează tot felul de activități cu cartea destinate copiilor: concursuri, expoziții, întâlniri cu personalități, vizionări de film etc.

5.Sala de lectură
       Sala de lectură a bibliotecii deține un fond bogat de literatură de referință, lucrări de specialitate și, bineînțeles, câte un exemplar din titlurile existente în bibliotecă reprezentând toate domeniile cunoașterii: literatură, artă, știință, filozofie, politică, tehnică, medicină, sport etc. Colecțiile sălii de lectură sunt aranjate sistematico-alfabetic în patru încăperi (una dintre acestea fiind destinată lecturii) și depăsesc cifra de 100.000 unități de bibliotecă.
       La sala de lectură se oferă utilizatorilor informații despre utilizarea cataloagelor, despre întocmirea bibliografiilor tematice, se fac recomandări pentru lectura elevilor (în special privind întocmirea referatelor), pentru realizarea lucrărilor de licență.  Sala de lectură organizează activități de comunicare a colecțiilor sub formă de expoziții, lansări de carte, întâlniri cu scriitori și alte tipuri de reuniuni culturale. Pentru lucrările solicitate care nu sunt reprezentate în colecțiile bibliotecii se practică împrumutul interbibliotecar .

6.Sectorul financiar-contabil și administrativ
       Sectorul se preocupă de buna desfășurare a activității administrativ-financiare a bibliotecii, sub directa îndrumare a directorului instituției. Cuprinde mai multe compartimente: contabilitate-resurse umane, secretariat-arhivă, legătorie, personal de întreținere și auto.             
       Serviciul Metodic - Serviciul are rolul de a orienta achiziția de carte pentru bibliotecile orășenesti și comunale. De asemenea urmărește activitatea de împrumut a bibliotecilor din rețea și modul de realizare a indicatorilor de bază. Organizează întâlniri metodice cu bibliotecarii din județ și coordonează procesul de constituire al cataloagelor în bibliotecile din subordine. Analizează periodic activitatea bibliotecilor comunale și orășenești. Elaborează lucrări bibliografice și de cercetare a lecturii publice, la acest nivel. Coordonează și instruiește din punct de vedere metodic bibliotecile din sistem. Organizează întâlniri cu bibliotecarii în vederea pregătirilor profesionale optime. Întocmește situații statistice.             
       Serviciul informatizare - Trecerea de la biblioteca clasică la cea electronică, adică biblioteca ale cărei funcții și servicii sunt asistate de calculator și care își construiește baze de date bibliografice în locul cataloagelor, și chiar la biblioteca virtuală, ca rezultat al interconectării diferitelor baze de date, nu mai este o tendință moderna, ci o realitate.
       În momentul de față, biblioteca județeana dispune de o rețea de calculatoare și de programul TINLIB http://www.bjmures.ro/publicatii/anuare/Anuarul%20IV-2005/19.htm  cu care s-a creat o bază de date ce cuprinde cărțile intrate în bibliotecă începând cu anul 1994 și o bază de date a cititorilor.              
       În cadrul atelierului de legătorie se desfășoară activități specifice de recondiționare a cărții și a celorlalte publicații. Tot aici se realizează panouri pentru expoziții și alte materiale-suport pentru diverse activități.

7.Filialele Bibliotecii
Biblioteca județeană are 4 filiale în municipiu :

         · Filiala „Ampoi” (deține un fond de carte diversă de peste 25000 volume, organizat în sistemul accesului liber la raft)

         · Filiala de la Centrul de zi pentru persoane vârstnice (cu peste 2500 volume si publicații seriale)

         · Filiala „Alba Iulia” din Chisinau. Deschisa în colaborare cu Primaria Alba Iulia, filiala de carte româneasca de la Chisinau are în acest moment în jur de 21000 volume reprezentând foarte multe domenii ale cunoasterii.

         - Filiala Cetate
- la sediul Bibliotecii Județene "Lucian Blaga" Alba

Luni-Vineri: 8-19
Sâmbăta,Duminică: închis

- la Filiala Cetate:
Luni: 9-17
Marți-Vineri:8-16
Sâmbăta,Duminică: închis

- la Filiala Centru de zi:
Luni-Vineri: 8-16
Sâmbăta,Duminică: închis

- la Filiala Ampoi :
Luni-Vineri: 8-16
Sâmbăta,Duminică: închis
concept by webdesignadis.ro
Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba .Toate drepturile rezervate.
Adresa:  Str. Trandafirilor,nr. 22 :: Tel. +[40] 258/  811 443 :: Fax: 0258/ 817 204 :: e-mail : bjalba@gmail.com
Vizitatori unici
Biblioteca Județeană
Lucian Blaga
Alba