Structura Bibliotecii
1.Managementul Institu?iei

Manager: SILVAN STÂNCEL     Tel. 0258/811443  
    
2.Sec?ia eviden?a, prelucrarea ?i dezvoltarea colec?iilor
       Achizi?ia de carte, clasificarea, cotarea, înregistrarea în Registrul -inventar (R.I.) ?i în Registrul de mi?care a fondurilor (R.M.F.), distribuirea loturilor de carte pe sec?ii ?i filiale, catalogarea - toate acestea sunt activita?i specifice sec?iei  mai sus amintite.Achizi?ia de carte în anul 2008,  reliefata cifric, arata o cre?tere substan?iala, cre?tere realizata în principal prin achizi?ia de carte ?i atragerea unor dona?ii importante din partea unor institu?ii ?i persoane particulare. Tot aici se întocmesc fi?ele destinate cataloagelor bibliotecii: catalogul alfabetic general, catalogul sistematico-alfabetic, catalogul propriu.În paralel cu realizarea transmiterii pe suport clasic (fi?a) a informa?iilor privind publica?iile existente în colec?ii, se realizeaza ?i un catalog automatizat. Biblioteca noastra folose?te sistemul integrat de biblioteca TINLIB.

3.Sec?ia împrumut pentru adul?i
       Cu un loc bine definit în activitatea de ansamblu a bibliotecii, aceasta sec?ie ofera cititorilor pentru satisfacerea cerin?elor  de lectura, informare ?i documentare, o colec?ie de aproximativ 80.000 volume din diverse domenii ale cunoa?terii: literatura, stiin?e sociale, tehnica, arta, religie etc.
        Din fondul de carte existent, numai o parte  este expusa la raftul liber, conform criteriului sistematico-alfabetic, accesibil ?i eficient.
        Sec?ia dispune de 4 sali, trei destinate publicului ?i una amenajata ca depozit-carte. Sec?ia ofera cititorului un spa?iu curat, aerisit, bine sistematizat al carui func?ionalitate este dovedita, din plin, de numarul mare de cititori ?i de frecven?a acestora.
        De lectura la domiciliu beneficiaza cititorii peste 14 ani cu domiciliul stabil în ora?, elevii ?i studen?ii care au viza de flotant. Cititorului i se completeaza o fi?a-contract de împrumut, i se elibereaza un permis de intrare în biblioteca. Împrumutul folose?te sistemul fi?ei car?ii ?i al plicului cititorului. Se pot împrumuta cel mult 3 car?i pe o perioada de 21 de zile, perioada ce poate fi prelungita, la  cerere, cu acordul bibliotecarului.
        Dispunerea car?ilor în sistemul raftului liber ?i al raftului de nouta?i faciliteaza accesul direct al publicului  la carte. Pentru depistarea prompta a lucrarilor solicitate ?i o buna selectare a bibliografiilor, utilizatorul este sprijinit de bibliotecar prin discu?ii de orientare, consiliere ?i îndrumare în utilizarea sistemului de cataloage existent în biblioteca.
        Sec?ia dispune de un catalog de serviciu, aranjat tot sistematico-alfabetic (conform C.Z.U.), catalog care vine în sprijinul informarii cititorilor. Pentru publica?iile aparute dupa 1994 informa?iile se pot ob?ine ?i cu ajutorul calculatorului.

4.Sec?ia pentru copii
        Se adreseaza, în primul rând, cititorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani, dar ?i cadrelor didactice sau celor care doresc sa studieze publica?iile existente aici.
        Un fond de carte bogat, structurat pe diferite genuri ?i adresat mai multor categorii de vârsta: car?i de colorat, reviste cu benzi desenate, bibliografie scolara, beletristica, car?i de stiin?e exacte ?i tehnica, car?i de ?tiin?e umaniste, alte genuri, dic?ionare, enciclopedii pentru copii etc, este organizat  în cele 3 sali, doua amenajate în sistemul accesului liber la raft, una având rol de depozit-carte. De asemenea, a fost amenajata o mini-sala de lectura, deosebit de utila elevilor pentru întocmirea diferitelor referate.
        Îndrumarea micilor cititori în utilizarea bibliotecii este facuta de catre bibliotecari cu multa aten?ie ?i daruire, atât la înscrierea individuala, cât ?i cu ocazia vizitarii bibliotecii în grupuri organizate (în colaborare cu ?colile de pe raza municipiului). Aici se organizeaza tot felul de activita?i cu cartea destinate copiilor: concursuri, expozi?ii, întâlniri cu personalita?i, vizionari de film etc.

5.Sala de lectura
       Sala de lectura a bibliotecii de?ine un fond bogat de literatura de referin?a, lucrari de specialitate ?i, bineîn?eles, câte un exemplar din titlurile existente în biblioteca reprezentând toate domeniile cunoa?terii: literatura, arta, ?tiin?a, filozofie, politica, tehnica, medicina, sport etc. Colec?iile salii de lectura sunt aranjate sistematico-alfabetic în patru încaperi (una dintre acestea fiind destinata lecturii) ?i depasesc cifra de 100.000 unita?i de biblioteca.
       La sala de lectura se ofera utilizatorilor informa?ii despre utilizarea cataloagelor, despre întocmirea bibliografiilor tematice, se fac recomandari pentru lectura elevilor (în special privind întocmirea referatelor), pentru realizarea lucrarilor de licen?a.  Sala de lectura organizeaza activita?i de comunicare a colec?iilor sub forma de expozi?ii, lansari de carte, întâlniri cu scriitori ?i alte tipuri de reuniuni culturale. Pentru lucrarile solicitate care nu sunt reprezentate în colec?iile bibliotecii se practica împrumutul interbibliotecar .

6.Sectorul financiar-contabil ?i administrativ
       Sectorul se preocupa de buna desfa?urare a activita?ii administrativ-financiare a bibliotecii, sub directa îndrumare a directorului institu?iei. Cuprinde mai multe compartimente: contabilitate-resurse umane, secretariat-arhiva, legatorie, personal de între?inere ?i auto.             
       Serviciul Metodic - Serviciul are rolul de a orienta achizi?ia de carte pentru bibliotecile ora?enesti ?i comunale. De asemenea urmare?te activitatea de împrumut a bibliotecilor din re?ea ?i modul de realizare a indicatorilor de baza. Organizeaza întâlniri metodice cu bibliotecarii din jude? ?i coordoneaza procesul de constituire al cataloagelor în bibliotecile din subordine. Analizeaza periodic activitatea bibliotecilor comunale ?i ora?ene?ti. Elaboreaza lucrari bibliografice ?i de cercetare a lecturii publice, la acest nivel. Coordoneaza ?i instruie?te din punct de vedere metodic bibliotecile din sistem. Organizeaza întâlniri cu bibliotecarii în vederea pregatirilor profesionale optime. Întocme?te situa?ii statistice.             
       Serviciul informatizare - Trecerea de la biblioteca clasica la cea electronica, adica biblioteca ale carei func?ii ?i servicii sunt asistate de calculator ?i care î?i construie?te baze de date bibliografice în locul cataloagelor, ?i chiar la biblioteca virtuala, ca rezultat al interconectarii diferitelor baze de date, nu mai este o tendin?a moderna, ci o realitate.
       În momentul de fa?a, biblioteca jude?eana dispune de o re?ea de calculatoare ?i de programul TINLIB http://www.bjmures.ro/publicatii/anuare/Anuarul%20IV-2005/19.htm  cu care s-a creat o baza de date ce cuprinde car?ile intrate în biblioteca începând cu anul 1994 ?i o baza de date a cititorilor.              
       În cadrul atelierului de legatorie se desfa?oara activita?i specifice de recondi?ionare a car?ii ?i a celorlalte publica?ii. Tot aici se realizeaza panouri pentru expozi?ii ?i alte materiale-suport pentru diverse activita?i.

7.Filialele Bibliotecii
Biblioteca jude?eana are 4 filiale în municipiu :

         · Filiala „Ampoi” (de?ine un fond de carte diversa de peste 25000 volume, organizat în sistemul accesului liber la raft)

         · Filiala de la Centrul de zi pentru persoane vârstnice (cu peste 2500 volume si publica?ii seriale)

         · Filiala „Alba Iulia” din Chisinau. Deschisa în colaborare cu Primaria Alba Iulia, filiala de carte româneasca de la Chisinau are în acest moment în jur de 21000 volume reprezentând foarte multe domenii ale cunoasterii.

         - Filiala Cetate
Sediul Bibliotecii Judetene    
Luni - Vineri:   orele 900 - 1700
Sîmbata, Duminica:      Închis
Filiala Ampoi   
Luni - Vineri:  orele 800 - 1600
Sîmbata, Duminica:      Închis
Filiala Centru de zi
Luni - Vineri:  orele 800 - 1600
Sîmbata, Duminica:      Închis
Filiala Cetate  
Luni:    orele 900 - 1700
Marti - Vineri: orele 800 - 1600
Sîmbata, Duminica:    Închis
concept by webdesignadis.ro
Biblioteca Jude?eana Lucian Blaga Alba .Toate drepturile rezervate.
Adresa:  Str. Camil Velican (fostaTrandafirilor),nr. 22 :: Tel. +[40] 258/  811 443 :: Fax: 0258/ 817 204 :: e-mail : bjalba@gmail.com
Vizitatori unici
Biblioteca Jude?eana
Lucian Blaga
Alba